Hvordan vælger jeg det bedste mærke i akrylmaling ?

Og hvad er den rigtige akrylmaling for mig?

Måske var dét spørgsmålet, jeg aller oftest fik, dengang jeg solgte kunstnerartikler. Og med rette. Der er jo et hav af mærker af akrylmaling der stråler fra hylderne. Hvad skal du vælge? Er dyrt lig med godt eller hvad? Som så mange andre sager hvad angår akrylmaling, står svaret ikke skrevet i sten. Men her er mine erfaringer med valg af akrylmaling. Lad dig inspirere af det, og vælg så det du synes er rimeligt for dig.

De tre hovedgrupper af akrylmaling – med kriteriet kvalitet

Groft sagt kan man inddele den akrylmaling, der almindeligvis er på markedet i tre grupper. De har hver deres beskaffenhed og der er nogle særlige tegn man kan identificere dem på, hvis man ellers hvad hvad disse tegn er. Dem vil jeg selvfølgelig forklare dig her, længere nede i artiklen.

Den første, dyreste og kvalitetsmæssigt den bedste akrylmaling er det der går under betegnelsen kunstnerkvalitet.

Den anden, mere prisvenlige og i regelen rimeligt udmærkede maling er det der går under betegnelsen studiekvalitet.

Den tredie, og den der får mine alarmklokker til at ringe, er en stor gruppe af maling, der kalder sig hvad den vil og som koster en slik. Den fås typisk i supermarkeder, Søstrene Grenes og andre steder med slagtilbud. Jeg kalder den her discountkvalitet, da kriteriet for at producere denne maling, nok udelukkende er at gøre den så billig som muligt. Til nogle ting kan det være fint, fint med så billig maling, men laver du billeder du holder dig kær, vil jeg råde dig til at tænke dig om en ekstra gang inden du baserer dine malerier på så billig kvalitet maling.

Et hav af mærker – hvad for et mærke skal jeg vælge og hvad har det med kvalitet at gøre?

Du har sikkert bemærket, at der er der et hav af mærker i udbud. Og det kan give èn et temmelig langvarigt hovedbrud, for hvad for et mærke man dog skal vælge. Hvad er forskellen egentlig? Er der overhovedet nogen forskel? Hvad er et akrylmærke egentlig? Kan de blandes på kryds og tværs? Spørgsmålene hober sig op – og med rette. Det er ikke helt lige til at gennemskue, og der er nogle fakta om akrylmaling, som forbliver stort set ufortalte. Og hvad ender det med? Ofte ender det med at man helgarderer sig og ender med et arsenal af maling, man måske får og måske aldrig får brugt.

Neden for vil jeg give dig en beskrivelse af de vigtigste fakta der kendetegner de tre grupper af maling i forhold til hinanden, hvad der er fornuftig praksis i forhold til valg af maling og hvad du skal være særligt opmærksom på. Til sidst vil jeg komme ind på emnet mærker, og hvordan det hænger sammen med malingens kvalitet.

Akrylmaling af kunstnerkvalitet

Den dyreste og mest eksklusive kvalitet akrylmaling er det, der kaldes kunstnerkvalitet. Den laves typisk af “rigtige” producenter af kunstnerartikler som deres topprodukt. Den kaldes kunstnerkvalitet den fordi den er lavet til ideelt set at have en høj pålidelighed, altså at den er lysægte og at den er stabil, f.eks. at den ikke skaller af og/eller krakelerer. Den er således anbefalet til fremstilling af professioenelle værker, hvor man vil være sikker på at være fremtidssikret mod falmen, krakeleren o.s.v. Man bruger til kunstnerkvalitet farvepigmenter af god kvalitet og akrylbinder af god kvalitet, for at få et pålideligt produkt. Desuden tilsigtes der i kunstnerkvalitetmaling at den er så højt pigmenteret som muligt, altså at man har puttet så meget af et givent farvepigment i malingen som muligt.

På en kunstnerkvalitet maling er det altid deklareret hvad det er for pigmenter der er i. Det står med småt bag på, på siden eller lignende.

Der findes en lang række forskellige akrylbindere og det er et stort og kompliceret område. I denne forbindelse skal det blot nævnes at man i kunstnerkvalitet akrylmaling tilsigter at bruge en binder der er så transparent som mulig og har en god styrke og smidighed. Der kan være forskel på hvad for bindere der kommes i bøtten, og dette er ikke deklareret for forbrugeren. Så der er ikke særlig stor gennemsigtighed på området. Hvilken akrylbinder/-bindere der er brugt har meget at sige i forhold til det med at én maling kan føles anderledes end en anden. Det har med binderen, mængden af vand og andre ikke deklarerede tilsætninger at gøre. Man må bare stole på ved køb af kunstnerkvalitetmaling at der er blevet truffet nogle gode valg af producenten (mærket).

Farvepigmenter har meget varierende råvarepriser. Derfor er nogle farver dyre at lave en maling af. Det gælder for en særlig række især gule, blå og røde pigmenter, men også en række andre farvepigmenter. Andre pigmenter er billige at lave en maling af. Det gælder typisk en række af de såkaldte jordfarver, sort, hvid og også enkelte røde gule og blå pigmenter. Derfor, og dette er meget vigtigt at skrive sig bag øret, er kunstnerkvaltitet altid differentieret i prisen. Det giver sig udtryk i at der står et serienummer på tuben der angiver hvor dyr den er. Denne pris har med at gøre hvor dyrt råvarepigmentet er. Typisk ligger f.eks. ægte cadmiumfarver (nogle særlige røde og gule) i toppen af prisskalaen og har det højeste serienummer, og sort, hvid og jordfarver ligger i den lave ende af prisskalaen og har de laveste serienumre. Serienumre er en prisangivelse og har intet med farvenumre at gøre. Du kan således altid kende en kunstnerkvalitetmaling på at den har differentierede priser. Sådan kan du være sikker på at man i hver tube har lavet den højest mulige kvalitet maling ud fra farvepigmentets pris. Det gælder for alle mærker akrylmaling. Du kan være helt sikker på at hvis en serie maling har ens pris på alle farver, så er det ikke kunstnerkvalitet, uagtet hvad producenten har valgt at kalde malingen for at sælge den.

Når du vælger at købe kunstnerkvalitetmaling får du en maling der er meget højt pigmenteret, og derfor er der også virkelig meget pang! i den. Det skal man bare være klar over. For at justere på intensiteten i malingen, når man står og maler, tilføjer man så efter eget behov vand, ekstra akrylmalemedie. Og så blander man dem selvfølgelig med andre farver, det siger sig selv. Men i udgangspunktet er de kraftigere end studiekvalitet, og det er godt at være klar over. Selv maler jeg udelukkende med kunstnerkvalitetmaling, da jeg så har den rene vare, som jeg så SELV kan gøre svagere, tyndere osv efter eget valg og ønske.

Akrylmaling af studiekvalitet

Som regel tilbyder en producent af kunstnerkvalitet maling en mere prisvenlig “lillebror” til deres topkvalitet maling, som man så typisk kalder studiekvalitet maling. Med denne betegnelse antyder producenten at man ikke har med et topprodukt at gøre og  at den i udgangspunktet er velegnet til studier frem for færdige værker. Det er den konventionelle sprogbrug omkring differentiering af disse to kvaliteter af maling. Alligevel anbefaler mange producenter at man sagtens kan bruge deres studiekvalitetmaling til at lave færdige værker til salgsbrug. Og det er også rigtigt. Mange af de store kunstnermærker laver en fin, fin studiemaling, man skal bare være klar over hvad forskellen er.

På en ordentlig studiekvalitet maling er det altid deklareret hvad det er for pigmenter der er i. Det står med småt bag på, på siden eller lignende.

Der er to hoved forskelle på kunstner- og studiekvalitet akrylmaling.

Den ene er hvilken binder, der er kommet i, og det kan vi ikke vide, da det ikke er deklarereret. Den konventionelle visdom er at der bruges billigere bindere i studiemaling. Borer man i emnet, vil man få bekræftet, at der vitterligt er store pris- og kvalitetsforskelle i akrylbindere, og man må antage, at det er fakta, at der er brugt en billigere binder i selv studiemaling fra de “gode” mærker. Men stadig ligger binderen inden for en rimelig kvalitet, for der er selvfølgelig ikke nogle af de hæderkronede kunstnerartikelmærker, der vil have problemer med at deres kunders værker disintegrerer.

Den anden forskel er kvaliteten og især mængden af farvepigment, der er kommet i malingen. Hvad angår kvalitet af pigmentet, er dette ikke deklareret. Men pigmenter kan fremstilles under mere eller mindre gunstige forhold på fabrikken og der kan være forskel på kvaliteten af fremstillede pigmenter inden for det samme pigment; f.eks ultramarin blå (polysulfide of sodium-alumino-silicate). Men jeg vil mene at hovedforskellen ligger i hvor meget (hvis overhovedet noget) af et givent pigment der er i bøtten.

Nogle pigmenter er som sagt billige, og derfor er det ikke kostbart for producenten at lave en maling med relativt meget pigment i af disse. Det gælder f.eks. hvid, sort, visse jordfarver. Andre pigmenter ligger i mellemklassen (du kan checke dette ved at sammenligne med en tilsvarende farve i kunstnerkvalitet) og man har en studiekvalitet maling med en nogenlunde hæderlig mængde pigment. Nogle pigmenter igen er så dyre at de simpelthen ikke eksisterer i den konventionelle studiekvalitet maling. Det gælder typis for cadmium gule, cadmium røde, cobolt blå og cølinblå. Du ser ofte disse navne i en studiekvalitetmaling efterfulgt af det mystiske tillægsord “Hue” (læs her hvad der er på færde med “Hue” -malingerne”)- Bemærk at disse dyre pigmenter ALDRIG er i bøtterne på studiekvalitetmaling. Selv om der står at det er den pågældende farve (efterfulgt af det mystiske “Hue”) – så er det det ikke. Det er andre billige pigmenter der er i.

Og så er der et tredie parameter for at lave en billigere maling. Og det er: hvad skal vi så gøre for at producere en billigere maling? Vi har et pigment, det koster det og det og så har vi akrylbinderen. Men vi kan jo ikke komme uanede mængder af binder og vand i, for så bliver malingen jo tynd. Hvad kommer vi så i for at øge volumen? Jo, et billigt tørstof selvfølgelig. Og det er der så en del af i studiekvalitetmaling. Billigt tørstof kan være fint formalet plasticmel, kaolin og nogle gange ekstra titaniumhvid. Det gør ikke nødvendigvis malingen dårligere kvalitetsmæssigt, men den er lavere i farveintensitet. Det er helt sikkert.

Det kan være at du synes de gode studiemalinger passer til lige netop dig, hvad angår konsistens og farveintensitet. Og så er alt godt. De gode studiekvalitetmalinger er glimrende, og der burde ikke blive problemer med dem rent holdbarhedsmæssigt, hvad angår dine malerier. Så de gode studiemalinger er for så vidt pålidelige nok.

Men hvis du synes at de er for tynde, for gennemsigtige, matte o.s.v., så bunder det altså i de greb man tyr til i produktionen for at lave en billigere og prisudlignet maling. I så fald er det værd at overveje om du skulle se dig om efter kunstnerkvalitetmaling.

Du kan altid kende en studiemaling på at der er enhedspris på alle farverne, uagtet hvad producenten har kaldt dem for at sælge. Det nytter ikke at de hedder “Artist” – hvis der er enhedspris på dem er det studiemaling i fagterminologisk sammenhæng.

Akrylmaling af discountkvalitet.

Så er der en sidste gruppe af maling der sælges i handelen til at male malerier osv (dvs vi snakker ikke her om væg- gulvmaling og lignende). Der kan godt være en slags gråzone imellem billig studiekvalitet og så det jeg kalder discountmaling. Nu har du allerede hørt hvad forskellen er på kunstnerkvalitet og studiekvalitet. Så det er jo næsten indlysende at det er de samme parametre man skruer på for at lave de helt billige malinger. Billigere binder. Færre og måske ringere pigmenter, og mere fyld i form af plastmel, kaolin osv.

Discountmaling er dem du finder til spotpris i supermarkeder, diverse tilbudskasser osv. Pas på med de meget billige malinger. Der er skruet ned for alle parametre: farvepigment, binderkvalitet og fyld.

Hvad angår binder, kan vi næsten være sikre på at der er tale om billige bindere. Hvilket måske er, måske ikke er et problem. Vi ved det ikke. Vi ved blot at vi bliver solgt en maling, der er meget billig, og derfor må der også være brugt billige råvarer.

Oftest er det sådan at vi på sådan en tube discountmaling ikke får deklareret bagpå hvad det er for et pigment/pigmenter, der er i. Og det er vældig problematisk. Der findes billige pigmenter der er meget hurtige til at falme, og det er der ikke noget sjov ved. Jeg har set det med mine egne grangivelige øjne, at diverse pigmenter, der kan se nok så flotte ud, frisk fra tuben, falmer til lysegrå eller sågar 100% usynlig over relativt kort tid. Uha. Det er ikke noget jeg kunne tænke mig at male med. Nogensinde. Hvem ved hvornår man laver noget godt, som man godt kunne tænke sig at skulle holde godt og længe?

Jeg vil ikke gøre mig til dommer over discountmaling. Det kan være, at det af forskellige årsager er lige det du har brug for. Men vær på vagt. Der er som sagt en gråzone mellem studiemaling og decideret discountmaling. Personligt vil jeg være på vagt hvis: Der ikke oplyses ordentligt om hvem producent bag er (og hvorfor skulle man være anonym som producent, hvis man laver et godt produkt). Hvis der ikke er deklareret med småt bagpå hvad der er i af pigmenter (det står med helt små bogstaver i form af en kode på to bogstaver og et par tal, f.eks. PB29 for ultramarin blå – PB står for Pigment Blue). Hvis malingen er påfaldende billig.

Konsekvensen af at bruge discountmaling kan blive at dit billede falmer. Men man kan ikke vide det. Det kan også være at det ikke gør. Det er vel netop heri problemet består. Usikkerheden om hvad man har i hænderne. Så heller opgradere til en mere pålidelig men stadig billig studiemaling.

Styr på mærkerne

Nå. Og så kom vi så langt. Hvad skal du så vælge af maling? Hvad er det for nogle mærker der er pålidelige? Og hvordan hænger det sammen med det der med studie- og kunstnerkvalitet? Der er rigtig mange gode producenter af akrylmaling, og jeg hverken kan eller vil her nævne dem alle (og jeg kender slet ikke dem alle). Men jeg vil nævne en håndfuld, som du kan få i rigtige kunstnerartikelforretninger (og nogle af dem kan du få i supermarkeder o.s.v.) for at eksemplificere.

Her er et nogle af de kendte aktører. Nogle af dem kender du sikkert. Nogle af dem kender du uden at vide det:

Golden Acrylics
Golden akrylmaling er herhjemme blevet meget kendt og udbredt de seneste ti år. Det er et relativt nyt amerikansk mærke der har valgt udelukkende at producere kunstnerkvalitetmaling af høj kvalitet, samt en lang række tilbehør i form af malermedier, lak, pensler osv. Prisen og kvaliteten er derefter. Står der Golden Acrylics på din maling er det helt sikkert kunstnerkvalitet af høj kvalitet. Golden har en række akrylmalinger i topkvalitet. Den almindelige tubemaling hedder Golden Heavy Body og er en god fed maling. De har også en rigtig lækker flydende maling ved navn Golden Fluid. Desuden har de en langsomttørrende akrylmaling der hedder Golden Open. Alle deres malinger og produkter kan mixes på kryds og tværs.

Winsor & Newton
W&N er en af de gamle mastodonter inden for kunstnerartikler. De har som de fleste mærker to serier af maling. En kunstnerkvalitet og en studiekvalitet. Deres kunstnerkvalitet hedder nu om stunder Professional Acrylic og er høj kunstnerkvalitet. Deres studiekvalitetmaling er den herhjemme meget kendte Galeria. Mange forhandlere fortæller at det er en kunstnerkvalitet maling, men det er det altså ikke i fagterminologisk forstand. Den har alle de nævnte pejlemærker for en studiekvalitetmaling. Men der er ingen tvivl om at den ligger i topklasse hvad angår pålidelig studiemaling.

Daler Rowney
Daler Rowney er ikke et særlig kendt “brand” herhjemme, men mange er meget bekendt med deres rigtig udmærkede studiekvalitet akryl System 3. Igen en god og pålidelig studiekvalitetmaling. Deres kunstnerkvalitet har jeg kun sjældent set herhjemme. Den hedder i øvrigt Cryla.

Royal Talens
Der er rigtig mange produkter fra hollandske Talens på hylderne i Danmark. Men oftest lægger man mere mærke til navnet på produktet. Med Talens bliver det lidt kryptisk, da både deres kunstner- og deres studiekvalitet hedder Amsterdam. Men altså deres studiekvalitet hedder mere præcist Amsterdam Standard og er meget udbredt herhjemme. God og ordentlig studiemaling. Deres kunstnerkvalitet akrylmaling hedder Amsterdam Expert. Den har jeg sjældent set herhjemme.

Maimeri
Maimeri er et italiensk mærke der sælger stort set alle typer kunstnerartikler. Godt og hæderkronet firma, der laver produkter der ikke er sådan mega dyre. Deres studieakryl hedder Acrilico og er har en meget fornuftig pris. Den er i samme gode kvalitet som de andre nævnte studiekvaliteter. Deres kunstnerkvalitet hedder Brera (opkaldt efter det store kunstmuseum i milano) og sælges så vidt jeg ved ikke ret meget i Danmark mere, den var ellers god og billig.

Ara Acrylics
Ara Acrylics er et pålideligt hollandsk firma der kun laver kunstnerkvalitet. En meget prisvenlig kunstnerkvalitet maling, der bestemt er meget anbefalelsesværdig. Så vidt jeg ved forhandles den herhjemme udelukkende af Aart De Voss Kunstnerartikler.

Der er mange andre gode mærker der ikke er nævnt her. Kig efter de karakteristika jeg har nævnt, når du køber maling, for at afgøre om der er tale om studie eller kunstnerkvalitet. Slå eventuelt producenten op på nettet. Alle ordentlige producenter af akrylmaling overholde de gængse distinktioner mellem h.h.v. kunstner- og studiekvalitet, så det burde være til at gennemskue.

Jeg kan ikke anbefale dig nogle bestemte discountmærker. Jeg synes det er mere sikkert at køre med en billig studiekvalitet (f.eks Acrilico fra Maimeri) hvis prisen er afgørende.

Kan man blande akrylmaling på tværs af mærkerne?

Det har jeg aldrig været ude for skulle være et problem. Som udgangspunkt burde der ikke være noget i tuberne, der kan gå i karambolage med hinanden. Så ja, det kan man som udgangspunkt sagtens. Det er klart at producenterne anbefaler at man blander inden for deres eget mærke, det kan man ikke fortænke dem i. Og det vil selvfølgelig ogå give en eller anden fornemmelse af orden og regelmæssighed. Men altså, der sker bestemt ikke noget ved at blande akrylmærkerne, mig bekendt.

Men hvad maler du så med, Ida?

Nu er det jo sådan at jeg selv har maling nok på lager til at åbne i det mindste et loppemarked, og har prøvet alle de nævnte malinger. De er alle gode inden for deres rammer. Alle de nævnte kunstnerkvaliteter er glimrende, og det samme kan siges om studiemalingerne inden for deres rammer. Men i sidste ende faldt jeg for Golden, fordi det er bare så “no nonsense” agtigt. Så det er det jeg kører med nu. Det er ikke sådan at jeg anbefaler det foran de andre kunstnerkvaliteter. Slet ikke. Det er bare det jeg er endt med, og da jeg godt kan lide at have styr på hvad det er der er i min maling har jeg valgt at blive ved et mærke, alene for overskuelighedens skyld. Men hvis jeg stod en dag og skulle købe noget andet i udlandet eller noget, så ville jeg bare gøre det. Men jeg holder mig til kunstnerkvalitetmaling, altid.

Jeg håber du er blevet klogere på urskoven af akrylmaling der tilbyder sig for dig. Der er godt nok meget at vælge imellem. I sidste ende skal du beslutte hvad du forventer af din maling, og så købe ind herefter.

Kreative hilsner,

Ida Andersen Lang

KLIK OG TILMELD DIG HER FOR AT FÅ BESKED OM NYE ARTIKLER FRA BLOGGEN

Del meget gerne denne artikel med dem du kender, på sociale medier m.v.

16 replies
 1. Sigrun Gunnardóttir
  Sigrun Gunnardóttir siger:

  Kære Ida
  Meget interesant det du skriver om kunstnerfarver.
  Jeg bruger meget Vallejo som jeg er utroligt glad for.
  Hvad kan du sige om disse farver, du nævner dem ikke.?

  Jeg bruger også Golden og Winsor&Newton så jeg blander sammen over mærkerne.

  Hvilken lak bruger du til at bevare værkerne.

  Venlig hilsen
  Sigrun Gunnarsdóttir.

  Svar
  • idaandersenlang
   idaandersenlang siger:

   Hej Sigrun!
   Vallejo er super fin maling, og du kan som du også gør, blande mærkerne på kryds og tværs. Lak fra alle de gode mærker vil også være lige gode. Selv bruger jeg mest Goldens lakker.
   Kh Ida

 2. Jørn Houborg
  Jørn Houborg siger:

  en ting du ikke nævner, er at akrylfarver mørkner når de tørrer, det er et stort problem og voldsomt frustrerende. min.erfaring er at jo billigere maling, jo større eftermørkning. Med andre ord: hvis man er nogenlunde seriøs bør man sky de billige farver som pesten. Heldigvis er der i de senere år kommet farver der næsten eliminerer farveforskydning. Jeg har rigtig gode erfaringer med Windsor & Newtons farver af kunstnerkvalitet. De har også en voldsom farvestyrke.

  Svar
  • idaandersenlang
   idaandersenlang siger:

   Hej Jørn!
   Ja, det har du ret i, det er jeg ikke kommet ind på i dette skriv. Det der i virkeligheden sker er, at akrylbinder, som der jo er i malingen, desværre er mere eller mindre mælket/hvid inden den tørrer. Så egentlig kan man sige at farven, når den stadig er våd, er lysere end den i virkeligheden er. Det er ikke malingen der mørkner som sådan, men binderen der bliver gennemsigtig. Det er helt sikkert et problem. Og ja, det virker til at problemet er mest udtalt i forbindelse med billig maling, der givetvis også er baseret på billige akrylbinder. Generelt vil jeg give dig ret i at problemet er mindst i de rigtig gode kunstnerkvalitetmalinger, og jeg vil da tro at der også fortsat bliver forsket i at lave akrylbinder der er så klar som mulig.
   Tak for din kommentar.
   Mvh Ida

 3. Kamilla Ruus
  Kamilla Ruus siger:

  Først og fremmest et rigtig godt indlæg, der giver stof til eftertanke i forhold til valg af akrylmaling. Personligt anvender jeg mest akrylmaling fra Winsor & Newton og Golden. Det fungerer rigtig godt og giver nogle klare og skarpe farver.

  Mvh.
  Kamilla

  Svar
  • idaandersenlang
   idaandersenlang siger:

   Kære Kamilla!
   Tusind tak for din tilbagemelding. Dejligt at der er nogle der kan bruge ens viden 🙂 – ja, Winsor og Golden er i hvert fald tip top, det er jo også min erfaring… 🙂 – skønne billeder du laver, var lige inde og kigge.

   Kreative hilsner,
   Ida

 4. kirsten larsen
  kirsten larsen siger:

  Hej igen Ida.. Lige et lille spørgsmål til. Mærket LEFRANC & BOURGEOIS oliemaling, kender du det? Uden på tuben står lefranc Huile Extra-fine Artists Oil Colour? de er i serie 1,2,3,4 ??? knus fra Kirsten

  Svar
  • kirsten larsen
   kirsten larsen siger:

   Hej Ida.. Tak for dit svar.. Nej, jeg tror ikke, at du reklamere for et specielt varemærke. Og hvis du havde gjort, ville jeg alligevel høre på, hvad du siger. Du har jo som sagt prøvet masser af mærker. SÅ jeg lytter absolut til din mening. Et eller andet sted, kan jeg heller ikke forstå, at maling, der er næsten 3 x billigere end Golden, kan være lige så god, som Golden.. Farvehandleren sagde, at Golden ville stige til det dobbelte og han har faktisk også skrevet det på facebook til mig. Og det med fortjeneste, hvis han er en af de få, som sælger Amsterdam Expert herhjemme, og Royal Talens gerne vil have mærket udbredt, er fortjenesten måske større end på Golden. Ja, hvad ved jeg…

   Næ, jeg vælger Golden – jeg synes selv, at jeg fortjener det. Og så ind på din workshop og lære, hvordan man blander farverne selv, istedet for at købe farverne blandet. Det er jo både billigere og mere tilfredsstillende… MEN jeg er glad for at du, roser Lefranc Kunstner kvalitet, da jeg nemlig fik en gaveæske med 11 tuber i af min søn i fødselsdagsgave i marts. Jeg vidste bare ikke dengang, at noget hed studie og andet hed Kunstners kvalitet. Den må jeg snart igang med at bruge af . JUBI… Hold da helt op, hvor har jeg allerede lært meget af dig…. Det giver mig også en masse motivation til at gå videre. Det er bare spændende…. OG tak for det søde… kh Kirsten

 5. kirsten larsen
  kirsten larsen siger:

  Hej Ida og alle I andre medlemmer. Jeg har været i Næstved i dag for at handle lidt i Din Farvehandler, der har masser af kunstartikler, og en bred viden omkring maling og deslige. Der kan man få Amsterdam Ekspert fra Royal Talens i Akrylic i alle mulige farver og i 2-3 forskellige tuber (Indhold). De fåes i 4 serier:
  S1 82 kr
  S2 87 kr
  S3 109 kr
  S4 153 kr

  Det kan findes også i oliemaling, men han havde endnu en del Rembrandt oliefarver (kunstners kvalitet) som er samme det gamle navn for Amsterdam, og det skulle han selvfølge sælge, før han bestilte den nye Amsterdam. Han roste mærket meget og det koster en 3. del af Golden, som stiger enormt meget i pris nu p.gr.af. den høje dollarkurs. Og han mente af det var mindst lige så godt, som Golden, som fortalte han, havde problemer med farver, der ændrede sig, når de fik slutlak… Nogle blev skinnende og andre matte.

  Ida, Har han mon ret eller ej. Jeg stod og kiggede på Golden, da han præsenterede Amsterdam Expert for mig, så for ham, var det ikke vigtigt at sælge den dyrere vare. Men jeg vil ikke igen købe en maling der ikke er vil en kvalitet, som ikke er i top, når jeg skal handle maling igen. Han gav mig Royal Talens hjemmeside, så kunne jeg tjekke op på det selv. http://WWW.AMATERDAM.ROAYLTALENS.COM
  <3 kh Kirsten

  Farvehandleren

  Svar
  • idaandersenlang
   idaandersenlang siger:

   Kære Kirsten!
   Altså Amsterdam Expert er jo Talen´s kunstnerkvalitet akrylmaling og som sådan skulle kvaliteten jo være i orden. Det kan du da roligt købe efter min mening.

   Hvad din farvehandler tjener mest på at sælge må stå hen i det uvisse. Det kan være forskelligt hvad man har af avance på de forskellige varer. Men det kan jeg ikke sige noget om, om han bare godt kan lide Talens eller hvad…de fleste anbefaler jo et eller andet, så det kan være han bare godt kan lide Talens og det er jo klar snak.

   Det med at nogle af Goldens farver bliver matte, nogle blanke er både rigtig og forkert. Det har ikke noget med Golden at gøre, det har med at gøre at de forskellige pigmenter er VIDT forskellige i karakter. Nogle pigmenter er meget dækkende og typisk matte, andre er mere blanke og typisk transparente. Golden har den politik at de ikke blander nogen form for hjælpestoffer i malingen, derfor får man med Golden den “rene” vare og ja, derfor er nogle af farverne matte, andre er meget blanke. Det vil selvfølgelig afspejle sig på maleriet, men hvis man lakerer sit maleri korrekt i flere lag, har jeg aldrig set at det skulle være et problem. Nu blander man jo da også typisk farverne sammen når man maler, så som regel ses det slet ikke, selv i et ulakeret maleri. Så det er sådan lidt “so so” ikke hel klar fagsnak fra forhandlerens side.

   Hvad angår Amsterdam Expert fremgår det ikke af deres brochure om de har “korrigeret” glansen i deres maling som nogle fabrikanter gør, dvs at de kommer hjælpestoffer i malingen for at give tuberne en mere ens glans. Det har jeg som udgangspunkt intet imod, det er lidt en smagssag. Igen, du kan roligt købe Amsterdam Expert, jeg er sikker på det er en lækker maling.

   Hvad angår priser på Golden, så har jeg ikke hørt at den skulle stige, og jeg køber jo som sagt Golden. Men det kan da godt være…? Vi får se. Igen, det er vigtigt for mig at sige at jeg slet ikke er ude på at reklamere for Golden, som det også fremgår af artiklen. Jeg taler egentlig bare for at man køber kunstnerkvalitet maling af det ene eller det andet mærke, eller i hvert tilfælde køber maling fra et “ordentligt” mærke, hvis man gerne vil have det bedste ud af sit maleri.

   Jeg håber det kunne give lidt klarhed, Kirsten? Ellers må du skrive igen :o)

   Kreative hilsner,
   Ida

 6. Sheila Camila Nielsen
  Sheila Camila Nielsen siger:

  Hej Ida!
  Godt indlæg, det er altid dejligt at læse sig til nogle erfaringer. Jeg vil til at skifte alt mit billige maling ud med lidt men godt, af noget dyrt. Jeg er træt af at skulle male 2-3 gange et sted for at dække, så nu håber jeg på at finde et mærke der duer! Mht til Ara og Maimeri Brera, h fundet dem her 🙂
  God aften.
  /Sheila
  http://www.kunstnerfarver.dk/farver/akryl/ara
  http://www.kunstnerfarver.dk/farver/akryl/maimeri/maimeri-brera

  Svar
  • idaandersenlang
   idaandersenlang siger:

   Kære Sheila!
   Mange tak for din kommentar! Dejligt at vide at man kan være til hjælp. Det glæder mig at høre at man kan få Brera hos kunstnerfarver.dk, det er en god og billig kunstnermaling, som jeg selv har brugt meget. Desuden synes jeg kunstnerfarver.dk er rigtig flinke at handle med, og det er jo altid godt :o) – du er selvfølgelig altid velkommen på min online kunstskole, der er der fuld support på malerprojekterne, og inspiration til at få en rigtig god malerproces. Hvad angår dække evne er der en naturlig forskel på hvor meget de forskellige pigmenter dækker, uanset om det er studie eller kunstnerkvalitet. Det er et stort emne som jeg vil vende tilbage med en artikel om, når jeg kan få den skrevet 🙂
   Bedste hilsner fra Ida

 7. idaandersenlang
  idaandersenlang siger:

  Hej Camilla!
  Tak for din kommentar. Ja, det er rigtigt, Vallejo er en rigtig god og også prisstærk maling i både kunstner- og studiekvalitet, den burde være med på listen, så jeg tror jeg vil sætte den på. Som der også står i artiklen er det på ingen måde en udtømmende liste, men blot eksempler. Men Vallejo kunne godt have været med, og som du ser er den jo faktisk med på billedet til artiklen 🙂
  Hvad angår “Søstrene Grene maling”, som i virkeligheden er studiekvalitet maling fra Kunstnerartikelmærket Marie´s fra Shanghai, så læg mærke til at jeg netop ikke skriver at det er noget juks. Det vil jeg ikke gøre mig til dommer over. Den er som den er til prisen og til mange ting er jeg sikker på den er fin 🙂
  Kh Ida

  Svar
 8. camilla bengtsson
  camilla bengtsson siger:

  Hej Ida.

  Det er sjovt. Jeg har læst mange artikler omkring akrylmaling, men det er meget sjældent, der er nogen der nævner Vallejo. Og det mærke, er jeg SÅ glad for i kunstnerkvalitet. Derudover så er der også mange der nævner, at malingen fra søstrene grene, er noget juks. Det har jeg bare oplevet det modsatte af. Jeg oplever ikke at malingen falmer… til gengæld er de ikke så farveægte. Dvs. når jeg kommer hvid i, er det ikke bare en lysere af den samme farve. Men det har jeg nu levet fint med.
  Tak for en ellers fin artikel 🙂

  Svar

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *