HANDELSBETINGELSER OG PRIVATLIVSPOLITIK

Opskrivning til nyhedsbrev:

Klassisk Tegne- og Maleskole vil bruge din emailadresse til at holde kontakt med dig og sende dig nyheder og markedsføring.

Du kan til enhver tid ændre mening, ved at klikke på “frameld nyhedsbrev” i bunden af enhver email vi sender til dig, eller ved at kontakte os på ida@klassisktegneogmaleskole.dk.

Vi vil behandle dine indtatede oplysninger med største respekt.
Ved at klikke på  samtykker du til at vi må processere dine intastede oplysninger overensstemmelse med de nævnte betingelser.

 

Tilmelding til Klassisk Tegne- og Maleskole:

 

GARANTI-2

Hvis du ikke er tilfreds med dit køb, har du 14 dages fuld returret på dit køb.

Dette er ikke lovpligtigt fra min side. Normalt frafalder returret på digitale produkter, da de jo principielt ikke kan returneres, når først du har fået adgang til dem.

Men jeg samler kun på tilfredse kunder. Derfor har du 14 dages fuld returret på alle køb hos mig.

 

Fulde handelsbetingelser Klassisk Tegne- og Maleskole

1 Generelt

1.1 Klassisk Tegne- og Maleskole stiller en abonnement-baseret online tjeneste til rådighed på www.klassisktegneogmaleskole.dk .

Tjenesten inkluderer fuld adgang til alt online undervisningsmateriale i form af video, tekst og billeder, samt brug af onlineplatformen generelt, egen brugerprofil, intern skriftlig kommunikation online samt 1 stk. månedlig personlig, skriftlig feedback. Tjenesten inkluderer ikke download af undervisningsmateriale til egen computer.

1.2 Disse vilkår og betingelser for brug gælder for aftaler mellem

Klassisk Tegne- og Maleskole og en fysisk person vedrørende Tjenesten. Kun personer, der er

18 år eller ældre, kan indgå en aftale med Klassisk Tegne- og Maleskole vedrørende Tjenesten.

Efter indgåelse af aftalen kan Klassisk Tegne- og Maleskole udføre en sædvanlig kreditundersøgelse forudsat at

betingelserne herfor er opfyldt, og på basis deraf udtræde af aftalen med Brugeren. Klassisk Tegne- og Maleskole kan også nægte at indgå, eller vælge straks at ophæve, en aftale med Brugeren, hvis Brugeren

tidligere har misligholdt Klassisk Tegne- og Maleskoles betingelser

1.3 Disse Betingelser udgør samlet den aftale, der er gældende mellem Brugeren og Klassisk Tegne- og Maleskole. For at få adgang til Tjenesten, skal Brugeren læse og acceptere Aftalen.

1.4 Når Aftalen er blevet indgået, vil Klassisk Tegne- og Maleskole fremsende en bekræftelse herpå til den e-mailadresse, som Brugeren har oplyst i forbindelse med Brugerens registrering af en brugerkonto i

overensstemmelse med punkt 4 nedenfor.

2 Ydelsernes omfang

2.1 Tjenesten giver Brugeren adgang til Klassisk Tegne- og Maleskoles tjenester som beskrevet i stykke 1.1

Abonnement

2.2 For en månedlig betaling kan Brugeren tegne et abonnement og få adgang til hele Tjenestens

indhold.

3 Adgang til Tjenesten

Brugeren skal for at få adgang til Tjenesten registrere en brugerkonto på Webshoppen (se også

punkt 4 nedenfor),

4 Registrering, brugernavn og password

4.1 En brugerkonto kan registreres på Webshoppen.

4.2 Brugeren er ansvarlig for at sikre, at de angivne oplysninger er korrekte på

registreringstidspunktet. Ved registrering må Brugeren kun give oplysninger vedrørende egne

betalings- og kreditkort.

4.3 Ved registrering skal Brugeren angive et brugernavn og et password (herefter “Login

Oplysninger”). Brugerens Login Oplysninger er personlige og må ikke bruges af andre. Brugeren

skal opbevare Login Oplysningerne på et sikkert sted, således at andre ikke kan få uberettiget

adgang til dem. Brugeren er ansvarlig for al brug af sin brugerkonto ved brug af Brugerens Login

Oplysninger.

4.4 Hvis Brugeren får mistanke om ulovlig brug af Brugerens Login Oplysninger, skal Brugeren

omgående underrette Klassisk Tegne- og Maleskole og ændre sit password.

5 Gebyrer og betaling

5.1 Gebyrer for brug af Tjenesten skal betales i henhold til den til enhver tid gældende prisliste, der

er tilgængelig på Webshoppen.

5.2 Betaling for abonnementet sker forud hver måned

5.3 Brugeren skal udføre betalingen for abonnementet via de af Klassisk Tegne- og Maleskole tilbudte

betalingsmidler på Webshoppen. Brugeren forpligter sig til at underskrive de nødvendige

dokumenter, og til ved hver betalingsdato at have tilstrækkelige midler til betaling tilgængelige via

det valgte betalingsmiddel.

6 Tilpasninger og ændringer

6.1 Klassisk Tegne- og Maleskole forbeholder sig retten til at ændre gebyret og andre betingelser for Tjenesten.

Ændringen skal meddeles til Brugeren senest tredive (30) dage inden ændringen træder i kraft. I

tilfælde af sådanne ændringer er Brugeren berettiget til at opsige abonnementet med virkning fra

den dag, hvor ændringen træder i kraft. Hvis Brugeren ikke opsiger abonnementet før ændringen

træder i kraft, skal det betragtes som accept af ændringen. Ændringer, der er til åbenbar fordel for

Brugeren, gælder med det samme uden opsigelsesret for Brugeren.

6.2 I tilfælde af Brugerens opsigelse i medfør af dette pkt. 6, og Brugeren har betalt for en periode

efter abonnementets ophør, vil Klassisk Tegne- og Maleskole tilbagebetale det overskydende beløb inden for tredive

(30) dage fra abonnementets ophør.

Oplysninger til Brugerne vedrørende ændringer samt tilbagebetaling

7 Fortrydelsesret

[Særligt for digitalt indhold, der ikke leveres på et fysisk medium:]

Ved at indgå nærværende Aftale samtykker Brugeren til at Tjenesten leveres direkte, og at

indholdet på Webshoppen omgående gøres tilgængeligt for Brugeren. Der er efter gældende forbrugeraftalelove vedrørende Tjenesten og Aftalen,

ingen fortrydelsesret så snart levering af Tjenesten er påbegyndt. Klassisk Tegne- og Maleskole stiller imidler tid 14 dages fuld returret på alle produkter, inklusive online og digitale downloads. Hvis Brugeren har indgået nærværende Aftale, og

levering af Tjenesten er påbegyndt, men Brugen ikke længere ønsker at benytte Tjenesten eller

være bundet af Aftalen, skal Brugeren opsige Aftalen i overensstemmelse med punkt 8 nedenfor.

[Særligt for fysiske varer:]

Der er 14 dages returret på alle varer fra modtagelsesdagen – såfremt de er i væsentlig samme

stand som ved modtagelsen – dvs. ikke vasket, påskrevet navn eller andet lignende. Når der er tale

om en ren returvarer/ombytningsvarer, vil udgiften til returneringen tilfalde Brugeren – Klassisk Tegne- og Maleskole

betaler til gengæld for, at den ny-ombyttede varer sendes til Brugeren igen.

Brugeren bærer risikoen for varen fra varens levering, og ved returnering er Brugeren ansvarlig

for, at varen er pakket forsvarligt ind.
 
 Brugeren skal inden 14 dage fra modtagelse give

Klassisk Tegne- og Maleskole meddelelse om, at Brugeren ønsker at fortryde sit køb. Meddelelsen skal gives ved

mail, tlf. eller lignende. I meddelelsen skal Brugeren gøre os tydeligt opmærksom på, at Brugeren

ønsker at udnytte sin fortrydelsesret.
 
 Brugeren kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse

af varen uden samtidig at give Klassisk Tegne- og Maleskole tydelig meddelelse om dette.
 
 Varens stand, når

Brugeren sender den tilbage:
 
 Brugeren hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som

skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den

måde, den fungerer på. Med andre ord – Brugeren kan prøve varen på samme måde, som hvis

Brugeren prøvede den i en fysisk butik.
 
 Hvis varen er prøvet udover, hvad der beskrevet

ovenfor, betragter Klassisk Tegne- og Maleskole den som “brugt”, hvilket betyder, at Brugeren ved fortrydelse af

købet kun kan få en lille del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige

værdi. 
 
 For at modtage hele købsbeløbet retur må Brugeren altså kun gøre det samme med

varen, som man kan i en fysisk butik. Brugeren må afprøve varen, men ikke tage den i egentlig

brug.

8 Aftalens løbetid og opsigelse

8.1 Abonnementsaftaler for Tjenesten tegnes for en abonnementsperiode på én (1) måned, og

forlænges automatisk med en (1) måned ad gangen, indtil Brugeren eller Klassisk Tegne- og Maleskole opsiger

abonnementet i henhold til disse Betingelser. Ved opsigelse ophører abonnementet ved

udgangen af den senest betalte periode. Der sker derfor ikke tilbagebetaling af betalte gebyrer.

8.2 Såfremt Brugeren ønsker at opsige Aftalen, skal Klassisk Tegne- og Maleskole informeres herom ved e-mail,

telefon eller brev. Såfremt Klassisk Tegne- og Maleskole ønsker at opsige Aftalen, skal Klassisk Tegne- og Maleskole orientere

Brugeren herom ved e-mail, telefon eller brev.

8.3 I tillæg til det ovenfor angivne skal Klassisk Tegne- og Maleskole være berettiget til at ophæve Aftalen med

omgående virkning, og samtidigt gøre Tjenesten utilgængelig for Brugeren, hvis:

(a) Brugerens betaling er forsinket mindst tyve (20) dage (se punkt 6.7);

(b) Brugeren er insolvent, eller der er rimelig grund til at antage, at Brugeren kan blive insolvent;

(c) der foregår ulovlig brug af Tjenesten, eller der er rimelig grund til at antage, at der foregår

sådan ulovlig brug;

9 Tvister

Såfremt Brugeren, uanset årsagen hertil, er utilfreds med Tjenesten, kan Brugeren selvfølgelig

kontakte Klassisk Tegne- og Maleskole for at indgive en klage.

Parterne skal i første omgang forsøge at løse tvister, der måtte opstå på grund af Aftalen ved

mindeligt forlig. Hvis parterne ikke kan nå til enighed, skal tvisten afgøres af en dansk domstol og

skal være underkastet dansk lovgivning. Brugeren har ret til som forbruger at søge tvisten afgjort

ved byretten det sted, hvor Brugeren har værneting. Brugeren kan også rette klager til

Forbrugerklagenævnet, http://www.forbrug.dk/Dine-klagemuligheder/Saadan-klager-du/Klag-tilForbrugerklagenaevnet .

10 Kontaktoplysninger

Brugeren kan kontakte Klassisk Tegne- og Maleskole på ida@klassisktegneogmaleskole.dk

Europæisk Klageportal

Ifølge ny lovgivning skal jeg linke til den europæiske klageportal for internethandel. Dette link finder du her:

https://webgate.ec.europa.eu

 

Kunde- og Privatlivspolitik

Vi videresælger ikke personlige
oplysninger og videregiver ikke dine personlige oplysninger til andre, de er
kun registreret i vores kundekartotek. Du kan til enhver tid få slettet dine
oplysninger.

For at du kan indgå aftale med Kunstner
Ida Andersen Lang, har vi brug for følgende oplysninger:

. Navn

. Adresse

. Telefonnummer

. E-mail adresse

Vi foretager registreringen af dine
personoplysninger med det formål, at kunne levere varen til dig og vide hvem vores kunder er.

Personoplysningerne registreres hos
Kunstner Ida Andersen Lang og opbevares i op til fem år, hvorefter
oplysningerne slettes.

Når der indsamles personoplysninger via
vores hjemmeside, sikrer vi, at det altid sker ved afgivelse af dit
udtrykkelige samtykke, således at du er informeret om præcis, hvilke
oplysninger, der indsamles og hvorfor.

Direktøren og de ansatte for Kunstner
Ida Andersen Lang har adgang til de oplysninger, der registreres om dig.

Den dataansvarlige i Kunstner Ida
Andersen Lang er: Ida Andersen Lang og PensoPay

Vi opbevarer og transmitterer ikke
kundeoplysninger krypteret.

Som registreret hos Kunstner Ida
Andersen Lang har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du
har også ret til indsigt i, hvilke oplysninger, der er registreret om dig.
Disse rettigheder har du efter Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed
rettes til idaala@ymail.com.

Cookies

På https://www.klassisktegneogmaleskole.dk/ anvendes der ikke cookies.

 

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens

Carl Jacobsens Vej 35

2500 Valby

www.forbrug.dk

For EU-borgere uden for EU skal klager
sendes via EU Kommissionens online klageplatform.

ec.europa.eu

Ved klage skal vores email adresse
angives: idaala@ymail.com samt hjemmesiden du har købt varen på.